F o t o k l u b   Š t ě t í  z. s.


FOTOSRAZY


Několik členů Fotoklubu umísťovalo své fotky na server Photopost
a tam vznikla skupina lidí převážně z Ústeckého kraje,
kteří se nepravidelně (asi 5x ročně) scházeli na společných
setkáních převážně ve Štětí, ale i na jiných místech v Ústeckém kraji.
Později byly srazy jen 2x ročně ve Štětí a zúčastňovali se i fotografové z Prahy.
V současné době se již srazy nekonají, protože nebyl zájem.


Tady jsou fotografie členů našeho Fotoklubu z těchto setkání.


Foto: Zdeněk Dědičík - 
III. sraz   V. sraz  VI. sraz  XIII. sraz

Foto: Jiří Kejdana - 
III. sraz  V. sraz  VI. sraz  VII. sraz 
                        
VIII. sraz  IX. sraz  X. sraz  XI. sraz  XII. sraz 
                        
XIII. sraz  XIV. sraz
  XVI. sraz 
                        


Foto: Vladimír Keř -
XXII. sraz  XXIII. sraz


Foto: Oto Stredák - XII. sraz