F o t o k l u b   Š t ě t í  z. s.


HISTORIE FOTOKLUBU


Bývalý Fotoklub Štětí má dlouholetou tradici (činnost byla zahájena asi v r.1970). Počet členů byl postupně obměňován, ale bylo to asi 10 až 15 lidí. Nejlepší fotografové se účastnili společných schůzek
s Okresním fotoklubem v Litoměřicích.
Fotografie jednotlivých členů po výběru a schválení k vystavení byly vystavovány
v „Závodním klubu ROH SEPAP Štětí“.
Za každou přijatou fotografii dostal autor finanční odměnu, nebo fotomateriál.
Někteří členové fotoklubu se účastnili různých fotosoutěží se střídavými úspěchy. Společně byl
vytvořen soubor diafotografií s promítáním a mluveným komentářem nazvané „Štětí včera dnes a zítra“.
Činnost klubu skončila koncem roku 1989, protože nebyl nikdo, kdo by činnost podporoval finančně.

Činnost fotoklubu Štětí byla obnovena v červnu 2002 a začali se scházet dva členové z původního Fotoklubu
Štětí a tři další fotografové. Postupně se přihlásili další a v současné době má Fotoklub Štětí 16 členů.
Každé úterý se scházíme ke konzultačním schůzkám, kde hodnotíme donesené fotografie a diskutujeme
o problémech jednotlivých členů s fototechnikou jak klasickou tak digitální. Každé třetí úterý v měsíci,
doneseme fotografie na předem určené téma a vzájemně hodnotíme fotografie, které po hodnocení
umísťujeme na naší průběžnou výstavu v místním kině.

Začátkem roku 2003 jsme zveřejnili webové stránky, kde jsou informace o našich schůzkách a několik
ukázek fotografií jednotlivých členů. 

Členské výstavy.

Jeden člen fotoklubu měl vlastní výstavu fotografií z Národních parků USA v Podřipském muzeu Karla Rozuma
v Roudnici nad Labem od 15. července do 30. srpna 2002.

Od poloviny dubna do konce května 2005 fotoklub uspořádal první členskou výstavu
v Městské knihovně v Roudnici nad Labem (vystavovalo 6 členů) a v červnu byla výstava fotografií
v Městské knihovně ve Štětí (vystavovalo 5 členů a byly to jiné fotografie než v Roudnici)

Dva členové posílají občas fotografie do časopisu Foto Life a do Fotografie magazín. A oba již měli
fotky otištěné v obou časopisech.
Jeden člen Zdeněk Kubánek dostal Čestné uznání TOPFOTO - nejlepší snímky r. 2004 v kategorii krajina.