F E D O

Festival dechových orchestrů
ve Štětí
FEDO 2006

FEDO 2008

FEDO 2010

FEDO 2012

FEDO 2016